Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. okt 2013 til 30. sep 2015

 Kursutv_3_2015_NO

 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2013)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2013)

 

Omsetningsstatistikk

1. okt 2013 til 30. sep 2015

 Omsetnings_3_2015_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.785.751 3,69 %
VPF Nordea Norge Verdi 4.123.757 3,18 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.718.725 2,86 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 3.576.792 2,75 %
VPF Pareto Aksje Norge 3.383.638 2,61 %
VPF Odin Norden 3.363.290 2,59 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
Wimoh Invest AS 2.359.388 1,82 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 2.245.967 1,73 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 2.040.776 1,57 %
MP Pensjon PK 1.992.160 1,53 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
JP Morgan Chase Bank (Nominee) 1.761.137 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.539.046 1,19 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selektiv (III) 1.283.225 0,99 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.256.502 0,97 %
DNB Livsforsikring AS 1.215.751 0,94 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.207.123 0,93 %
Sum for de 20 største eiere 49.759.204 38,32 %
Øvrige eiere 80.077.239 61,68 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN