Tidligere rapporter

SpareBank 1 SMN har som mål å være en miljøbevisst bedrift og da er et av mange tiltak å redusere papirforbruket. Fra 2011 er kvartalsrapportene derfor kun tilgjengelig på nettet.

Kvartalsrapporter 2014

Kvartalsrapporter 2013

Kvartalsrapporter 2012  

Kvartalsrapporter 2011

Tidligere år er tilgjengelig her

© SpareBank 1 SMN