Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2014 til 31. des 2015

 Kursutv_4_2015_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2014)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2014)

Omsetningsstatistikk

1. jan 2014 til 31. des 2015

 

Omsetnings_4_2015_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 4.810.413 3,70 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.147.494 3,19 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 3.472.091 2,67 %
VPF Odin Norden 3.363.290 2,59 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.909.106 2,24 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 2.400.567 1,85 %
Wimoh Invest AS 2.359.388 1,82 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.892.398 1,46 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
MP Pensjon PK 1.792.160 1,38 %
Forsvarets Personellservice 1.674.646 1,29 %
JP Morgan Chase Bank (Nominee) 1.611.137 1,24 %
VPF Nordea Kapital 1.383.148 1,07 %
DNB Livsforsikring AS 1.355.550 1,04 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.329.561 1,02 %
Verdipapirfondet DNB Norge Selektiv (III) 1.325.444 1,02 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.207.123 0,93 %
Sum for de 20 største eiere 49.383.230 38,03 %
Øvrige eiere 80.453.213 61,97 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN