Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank                  
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 25 139 164 28 122 150 28 122 150
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 4 51 55 3 14 17 10 41 51
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 15 16 2 11 13 6 13 19
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 3 4 2 8 10 1 0 2
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 3 58 62 4 29 33 11 72 83
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier  23 136 159 28 134 162 25 139 164
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
                   
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 188 278 90 188 278 90 188 278
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  -  - -  -  - -  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 90 188 278 90 188 278 90 188 278

 

Konsern                  
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.* 27 145 172 36 137 173 36 137 173
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 52 57 6 17 23 14 51 66
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 15 17 3 15 18 7 15 22
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 3 4 2 9 10 1 1 2
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 5 61 65 5 30 35 11 73 84
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier 26 143 168 33 143 176 27 145 172
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'  
                   
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 94 201 295 94 201 295 94 201 295
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v.  1 - 1  -  - -  -  - -
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier 95 201 296 94 201 295 94 201 295

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN