Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank        
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 -3 -5 -0 13 12 -4 18 14
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - - - - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 4 51 55 3 14 17 10 41 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 3 2 5 8 2 10 12 16 28
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 2 1 3 4 6 10 12 -2 10
Sum tap på utlån og garantier  3 49 52 7 22 29 6 77 83

 

Konsern        
  30.6.15 30.6.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -2 -2 -4 -3 6 3 -9 8 -1
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 1 - 1 - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 5 52 57 6 17 23 14 51 66
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 5 3 9 10 7 17 15 20 35
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 3 3 6 5 6 11 13 -2 11
Sum tap på utlån og garantier  6 50 56 8 24 32 8 81 89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN