Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) 30.6.15 30.6.14 31.12.14
645 313 301 Personalkostnader 550 500 1.002
199 106 110 IT-kostnader 130 119 223
21 10 9 Porto og verditransport 11 13 25
44 21 23 Markedsføring 45 40 81
40 19 20 Ordinære avskrivninger 51 55 109
119 58 60 Driftskostnader faste eiendommer 50 45 93
66 25 30 Kjøpte tjenester 43 31 78
131 58 53 Øvrige driftskostnader 71 82 178
1.265 611 606 Sum driftskostnader  950 884 1.789

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN