Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank  
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 1 -14 -13 -1 7 6 -4 18 14
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - - - - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 1 31 32 3 7 10 10 41 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 0 2 1 0 1 12 16 28
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 -1 0 2 0 2 12 -2 10
Sum tap på utlån og garantier  3 17 20 1 14 15 6 77 83

 

Konsern        
  31.3.15 31.3.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Person -kunde Nærings  -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt Person -kunde Nærings -liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 1 -14 -13 -4 4 0 -9 8 -1
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - - - - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 2 31 33 6 10 16 14 51 66
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 2 0 2 2 1 3 15 20 35
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 1 -1 0 2 -0 2 13 -2 11
Sum tap på utlån og garantier  4 18 22 3 15 17 8 81 89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN