Note 12 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
             
304 76 92 IT-kostnader 106 89 355
11 3 3 Porto og verditransport 4 4 14
59 14 17 Markedsføring 23 19 86
77 19 23 Avskrivninger 29 29 117
46 21 13 Driftskostnader faste eiendommer 16 22 55
188 42 43 Kjøpte tjenester 53 52 217
156 33 90 Øvrige driftskostnader * 99 40 195
841 208 280 Sum driftskostnader  330 255 1.038
Eksporter til Excel

 

* I første kvartal 2023 er det kostnadsført et operasjonelt tap under øvrige driftskostnader på 51 millioner kroner i forbindelse med svindelsaken. 

SpareBank 1 SMN politianmeldte torsdag 19. januar en innleid vikar for grovt underslag. Forholdet ble avdekket gjennom bankens egne kontrollfunksjoner.  Beløp ført ut av banken var 75 millioner kroner, men 9 millioner kroner ble tilbakeført av siktede før pågripelsen. Nettobeløpet ført ut av banken var derfor 66 millioner kroner. 15 millioner kroner ble tilbakeført til banken fra polititet etter at de ble sikret. SpareBank 1 SMN har forsikring mot økonomisk kriminalitet, inkludert underslag. Kravet mot forsikringsselskapet er en betinget eiendel i henhold til IAS 37 som ikke er inntektsført da standarden krever at det ikke foreligger noe usikkerhet om oppgjøret før innregning kan foretas. Forsikringen har en egenandel på 5 millioner kroner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN