3. kvartal 2023

 • Resultat før skatt 996 millioner kroner (785 millioner)
 • Resultat 740 millioner kroner (617 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 11,1 prosent (10,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,7 prosent (19,2 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,0 prosent (1,7 prosent) og på innskudd minus 1,4 prosent (minus 2,6 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på minus 2 millioner kroner (108 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 99 millioner kroner (minus 22 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 35 millioner kroner (22 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,28 kroner (2,89)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 116,39 kroner (107,19)

Per 30. september 2023

 • Resultat før skatt 2.988 millioner kroner (2.391 millioner)
 • Resultat 2.441 millioner kroner (2.017 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,0 prosent (12,0 prosent)
 • Vekst i utlån 12,2 prosent (8,8 prosent) og innskudd 14,7 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til personmarked var på 13,8 prosent (7,5 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var 8,8 prosent (11,1 prosent) siste 12 måneder.
 • Utlån til lønnstakere utgjør 68 prosent (67 prosent) av utlån
 • Innskudd fra personmarked økte med 17,3 prosent (9,1 prosent) siste 12 måneder. Innskudd fra næringslivskunder økte med 11,8 prosent (6,2 prosent) siste 12 måneder.
 • Netto resultat eierinteresser på 207 millioner kroner (246 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 20 millioner (minus 29 millioner)
 • Tap på utlån og garantier netto inngang på 6 millioner kroner (netto inngang 26 millioner), -0,00 prosent (-0,02 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 11,14 kroner (9,29)
© SpareBank 1 SMN