Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Renteinntekter 2.367 2.136 1.605 1.346 1.227 1.107 1.026 1.025 1.012
Rentekostnader 1.332 1.175 791 543 468 382 318 625 341
Netto renteinntekter 1.035 961 814 803 759 725 709 701 671
Provisjonsinntekter 341 340 370 378 358 405 407 401 374
Provisjonskostnader 50 45 52 46 42 47 47 41 41
Andre driftsinntekter 249 178 173 223 206 163 162 213 193
Netto provisjons- og andre inntekter 541 473 491 555 522 521 521 572 526
Utbytte 2 19 8 4 2 1 1 17 4
Netto resultat fra eierinteresser 125 195 108 77 62 186 179 212 128
Netto resultat fra finansielle instrumenter -99 -52 -30 -123 111 -19 37 1 93
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 28 163 86 -43 175 168 217 230 224
Sum inntekter 1.604 1.597 1.391 1.316 1.456 1.414 1.447 1.503 1.422
Personalkostnader 398 333 348 350 375 342 341 343 352
Andre driftskostnader 330 314 235 235 255 267 246 235 234
Sum driftskostnader 728 646 583 585 629 609 586 579 586
Resultat før tap 875 951 808 731 827 805 861 924 836
Tap på utlån, garantier m.v. -71 19 22 -48 -0 32 31 39 59
Resultat før skatt  946 932 785 779 827 773 830 885 777
Skattekostnad 206 210 179 164 166 103 174 156 131
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 38 46 10 87 37 33 19 26 122
Periodens resultat 778 768 617 702 698 703 675 755 768
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN