Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. oktober 2021 til 30. september 2023

Kurs-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

 

Omsetningsstatistikk

1. oktober 2022 til 30. september 2023

Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 12.971.224 8,99 %
Sparebankstiftelsen SMN 5.463.847 3,79 %
KLP 3.662.282 2,54 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.519.218 2,44 %
State Street Bank and Trust Comp  3.433.407 2,38 %
Pareto Invest Norge AS 2.938.362 2,04 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.586.476 1,79 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.577.652 1,79 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.562.032 1,78 %
VPF Odin Norge 2.437.704 1,69 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.345.940 1,63 %
State Street Bank and Trust Comp  2.304.307 1,60 %
RBC Investor Services Trust 2.039.805 1,41 %
The Northern Trust Comp 2.032.500 1,41 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,40 %
VPF Holberg Norge 2.000.000 1,39 %
VPF Nordea Norge  1.847.635 1,28 %
J. P. Morgan SE  1.833.630 1,27 %
MP Pensjon PK 1.352.771 0,94 %
J. P. Morgan SE  1.255.814 0,87 %
Sum 20 største eiere 61.179.052 42,42 %
Øvrige eiere 83.036.538 57,58 %
Utstedte egenkapitalbevis 144.215.590 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN