Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
Renteinntekter 3.264 2.994 2.638 2.367 2.136 1.605 1.346 1.227 1.107
Rentekostnader 1.951 1.803 1.544 1.332 1.175 791 543 468 382
Netto renteinntekter 1.312 1.191 1.094 1.035 961 814 803 759 725
Provisjonsinntekter 325 336 367 341 340 370 378 358 405
Provisjonskostnader 40 58 51 50 45 52 46 42 47
Andre driftsinntekter 213 206 245 249 178 173 223 206 163
Netto provisjons- og andre inntekter 498 484 561 541 473 491 555 522 521
Utbytte -10 16 18 2 19 8 4 2 1
Netto resultat fra eierinteresser 90 -2 85 125 195 108 77 62 186
Netto resultat fra finansielle instrumenter 491 83 1 -99 -52 -30 -123 111 -19
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 571 97 103 28 163 86 -43 175 168
Sum inntekter 2.382 1.772 1.757 1.604 1.597 1.391 1.316 1.456 1.414
Personalkostnader 476 435 383 398 333 348 350 375 342
Andre driftskostnader 390 306 300 330 314 235 235 255 267
Sum driftskostnader 866 741 683 728 646 583 585 629 609
Resultat før tap 1.517 1.032 1.074 875 951 808 731 827 805
Tap på utlån, garantier m.v. 20 35 29 -71 19 22 -48 -0 32
Resultat før skatt  1.496 996 1.045 946 932 785 779 827 773
Skattekostnad 262 278 159 206 210 179 164 166 103
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 12 22 37 38 46 10 87 37 33
Periodens resultat 1.247 740 923 778 768 617 702 698 703
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN