Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 13,0% 13,1% 10,9% 12,9% 12,6% 12,7% 12,4% 14,3% 14,8%
Kostnadsprosent 1) 45 % 40 % 42 % 44 % 43 % 43 % 41 % 39 % 41 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 153.181 152.629 150.247 148.681 147.023 147.301 143.972 141.935 137.471
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 213.967 211.244 208.900 205.504 199.965 195.353 191.976 189.015 185.342
Innskudd fra kunder 123.529 122.010 120.558 123.812 114.053 111.286 109.691 110.133 102.390
Forvaltningskapital 228.207 223.312 218.918 217.458 207.027 198.845 200.124 200.426 193.822
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 225.759 221.115 218.188 212.243 202.936 199.492 200.275 197.124 190.867
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 1,3 % 1,1 % 1,7 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,4 %
Innskuddsvekst i kvartalet 1,2 % 1,2 % -2,6 % 8,6 % 2,5 % 1,5 % -0,4 % 7,6 % 5,0 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) -0,13 % 0,04 % 0,04 % -0,09 % 0,00 % 0,07 % 0,07 % 0,08 % 0,13 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 0,96 % 0,97 % 1,02 % 1,08 % 1,62 % 1,68 % 1,80 % 1,87 % 1,66 %
                   
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,2 % 18,9 % 19,2 % 18,8 % 18,3 % 18,0 % 18,1 % 18,3 % 18,0 %
Kjernekapitalprosent  20,1 % 20,9 % 20,8 % 20,4 % 19,8 % 19,6 % 19,7 % 20,0 % 19,7 %
Kapitaldekningsprosent  22,2 % 23,1 % 23,0 % 22,7 % 21,9 % 21,6 % 21,8 % 22,2 % 21,9 %
Kjernekapital 21.985 21.835 21.252 20.547 19.797 19.322 19.265 19.011 18.636
Netto ansvarlig kapital 24.298 24.147 23.546 22.910 21.839 21.333 21.338 21.105 20.741
Likviditetsdekning (LCR) 194 % 239 % 180 % 204 % 155 % 138 % 163 % 184 % 190 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,1 % 7,3 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 6,9 % 7,0 % 7,0 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 123,60 127,40 111,40 115,80 141,20 149,00 129,80 119,20 107,40
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 129,43 129,29 129,29 129,31 129,39 129,39 129,39 129,36 129,22
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 105,63 109,86 107,19 102,91 99,55 103,48 103,57 100,18 96,70
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,51 3,53 2,89 3,20 3,20 3,20 3,22 3,51 3,40
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 8,79 9,02 9,62 9,06 11,05 11,65 10,09 8,50 7,91
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,17 1,16 1,04 1,13 1,42 1,44 1,25 1,19 1,11
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten  
Eksporter til Excel

 

 

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN