Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. mars 2021 til 31. mars 2023

 Kurs-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2022)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2022)

Omsetningsstatistikk

1. april 2022 til 31. mars 2023

Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
KLP 3.302.912 2,54 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.081.093 2,37 %
VPF Odin Norge 2.987.707 2,30 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.813.786 2,17 %
Pareto Invest Norge AS 2.790.803 2,15 %
J. P. Morgan Securities plc 2.635.011 2,03 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.555.343 1,97 %
State Street Bank and Trust Comp  2.538.938 1,96 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.269.698 1,75 %
VPF Nordea Norge  2.203.686 1,70 %
State Street Bank and Trust Comp 2.032.211 1,57 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 2.027.190 1,56 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
J. P. Morgan SE  1.802.526 1,39 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.773.713 1,37 %
RBC Investor Services Trust 1.586.047 1,22 %
VPF Holberg Norge 1.405.000 1,08 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
Morgan Stanley & Co. International 1.271.977 0,98 %
Sum 20 største eiere 46.410.249 35,75 %
Øvrige eiere 83.426.194 64,25 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN