Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  4. kv 
  2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021
Lønnsomhet                
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 18,3% 11,1% 15,1% 13,0% 13,1% 10,9% 12,9% 12,7%
Kostnadsprosent 1) 48 % 44 % 41 % 46 % 45 % 45 % 43 % 49 %
                 
Balansetall fra kvartalsregnskapene                
Utlån til kunder (brutto) 169.862 168.940 166.819 153.181 152.629 150.247 148.681 147.301
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 236.329 234.316 232.100 213.967 211.244 208.900 205.504 195.353
Innskudd fra kunder 132.888 138.230 140.164 123.529 122.010 120.558 123.812 111.286
Forvaltningskapital 232.717 243.472 248.806 228.207 223.312 218.918 217.458 198.845
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 243.472 246.139 238.507 225.759 221.115 218.188 212.243 199.492
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 0,9 % 1,0 % 8,5 % 1,3 % 1,1 % 1,7 % 2,8 % 1,8 %
Innskuddsvekst i kvartalet -3,9 % -1,4 % 13,5 % 1,2 % 1,2 % -2,6 % 8,6 % 1,5 %
                 
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,03 % 0,06 % 0,05 % -0,13 % 0,04 % 0,04 % -0,09 % 0,07 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 0,88 % 0,98 % 0,99 % 0,96 % 0,97 % 1,02 % 1,08 % 1,68 %
                 
                 
Soliditet                
Ren kjernekapitaldekningsprosent 18,8 % 19,7 % 19,1 % 18,2 % 18,9 % 19,2 % 18,8 % 18,0 %
Kjernekapitalprosent  20,8 % 21,3 % 21,0 % 20,1 % 20,9 % 20,8 % 20,4 % 19,6 %
Kapitaldekningsprosent  23,0 % 23,7 % 23,5 % 22,2 % 23,1 % 23,0 % 22,7 % 21,6 %
Kjernekapital 23.793 24.283 24.192 21.985 21.835 21.252 20.547 19.322
Netto ansvarlig kapital 26.399 26.950 27.106 24.298 24.147 23.546 22.910 21.333
Likviditetsdekning (LCR) 175 % 173 % 188 % 194 % 239 % 180 % 204 % 138 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,2 % 7,3 % 7,2 % 6,9 % 7,1 % 7,3 % 6,9 % 6,9 %
                 
Egenkapitalbevis (EKB)                
Børskurs ved utgangen av kvartalet 141,80 137,20 141,00 123,60 127,40 111,40 115,80 149,00
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 144,20 143,82 143,80 129,43 129,29 129,29 129,31 129,39
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 121,05 116,39 112,81 105,63 109,86 107,19 102,91 103,48
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 5,62 3,28 4,21 3,51 3,53 2,89 3,20 3,20
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 6,31 10,47 8,38 8,79 9,02 9,62 9,06 11,65
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,17 1,18 1,25 1,17 1,16 1,04 1,13 1,44
1) Definert som alternative resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN