Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 1) 11,1% 15,1% 13,0% 13,1% 10,9% 12,9% 12,6% 12,7% 12,4%
Kostnadsprosent 1) 44 % 41 % 46 % 45 % 45 % 43 % 49 % 49 % 48 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 168.940 166.819 153.181 152.629 150.247 148.681 147.023 147.301 143.972
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 234.316 232.100 213.967 211.244 208.900 205.504 199.965 195.353 191.976
Innskudd fra kunder 138.230 140.164 123.529 122.010 120.558 123.812 114.053 111.286 109.691
Forvaltningskapital 243.472 248.806 228.207 223.312 218.918 217.458 207.027 198.845 200.124
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 246.139 238.507 225.759 221.115 218.188 212.243 202.936 199.492 200.275
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt i kvartalet 1) 1,0 % 8,5 % 1,3 % 1,1 % 1,7 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 1,6 %
Innskuddsvekst i kvartalet -1,4 % 13,5 % 1,2 % 1,2 % -2,6 % 8,6 % 2,5 % 1,5 % -0,4 %
                   
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 1) 0,06 % 0,05 % -0,13 % 0,04 % 0,04 % -0,09 % 0,00 % 0,07 % 0,07 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1) 0,98 % 0,99 % 0,96 % 0,97 % 1,02 % 1,08 % 1,62 % 1,68 % 1,80 %
                   
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 19,7 % 19,1 % 18,2 % 18,9 % 19,2 % 18,8 % 18,3 % 18,0 % 18,1 %
Kjernekapitalprosent  21,3 % 21,0 % 20,1 % 20,9 % 20,8 % 20,4 % 19,8 % 19,6 % 19,7 %
Kapitaldekningsprosent  23,7 % 23,5 % 22,2 % 23,1 % 23,0 % 22,7 % 21,9 % 21,6 % 21,8 %
Kjernekapital 24.283 24.192 21.985 21.835 21.252 20.547 19.797 19.322 19.265
Netto ansvarlig kapital 26.950 27.106 24.298 24.147 23.546 22.910 21.839 21.333 21.338
Likviditetsdekning (LCR) 173 % 188 % 194 % 239 % 180 % 204 % 155 % 138 % 163 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,3 % 7,2 % 6,9 % 7,1 % 7,3 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 6,9 %
                   
Egenkapitalbevis (EKB)                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 137,20 141,00 123,60 127,40 111,40 115,80 141,20 149,00 129,80
Antall utstedte bevis (i mill.) 1) 143,82 143,80 129,43 129,29 129,29 129,31 129,39 129,39 129,39
Bokført egenkapital per EKB, i kr 1) 116,39 112,81 105,63 109,86 107,19 102,91 99,55 103,48 103,57
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1) 3,28 4,21 3,51 3,53 2,89 3,20 3,20 3,20 3,22
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 1) 10,47 8,38 8,79 9,02 9,62 9,06 11,05 11,65 10,09
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,18 1,25 1,17 1,16 1,04 1,13 1,42 1,44 1,25
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN