Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021
Renteinntekter 2.994 2.638 2.367 2.136 1.605 1.346 1.227 1.107 1.026
Rentekostnader 1.803 1.544 1.332 1.175 791 543 468 382 318
Netto renteinntekter 1.191 1.094 1.035 961 814 803 759 725 709
Provisjonsinntekter 336 367 341 340 370 378 358 405 407
Provisjonskostnader 58 51 50 45 52 46 42 47 47
Andre driftsinntekter 206 245 249 178 173 223 206 163 162
Netto provisjons- og andre inntekter 484 561 541 473 491 555 522 521 521
Utbytte 16 18 2 19 8 4 2 1 1
Netto resultat fra eierinteresser -2 85 125 195 108 77 62 186 179
Netto resultat fra finansielle instrumenter 83 1 -99 -52 -30 -123 111 -19 37
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 97 103 28 163 86 -43 175 168 217
Sum inntekter 1.772 1.757 1.604 1.597 1.391 1.316 1.456 1.414 1.447
Personalkostnader 435 383 398 333 348 350 375 342 341
Andre driftskostnader 306 300 330 314 235 235 255 267 246
Sum driftskostnader 741 683 728 646 583 585 629 609 586
Resultat før tap 1.032 1.074 875 951 808 731 827 805 861
Tap på utlån, garantier m.v. 35 29 -71 19 22 -48 -0 32 31
Resultat før skatt  996 1.045 946 932 785 779 827 773 830
Skattekostnad 278 159 206 210 179 164 166 103 174
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 22 37 38 46 10 87 37 33 19
Periodens resultat 740 923 778 768 617 702 698 703 675
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN