Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021
Renteinntekter 2.638 2.367 2.136 1.605 1.346 1.227 1.107 1.026 1.025
Rentekostnader 1.544 1.332 1.175 791 543 468 382 318 325
Netto renteinntekter 1.094 1.035 961 814 803 759 725 709 701
Provisjonsinntekter 367 341 340 370 378 358 405 407 401
Provisjonskostnader 51 50 45 52 46 42 47 47 41
Andre driftsinntekter 245 249 178 173 223 206 163 162 213
Netto provisjons- og andre inntekter 561 541 473 491 555 522 521 521 572
Utbytte 18 2 19 8 4 2 1 1 17
Netto resultat fra eierinteresser 85 125 195 108 77 62 186 179 212
Netto resultat fra finansielle instrumenter 1 -99 -52 -30 -123 111 -19 37 1
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 103 28 163 86 -43 175 168 217 230
Sum inntekter 1.757 1.604 1.597 1.391 1.316 1.456 1.414 1.447 1.503
Personalkostnader 383 398 333 348 350 375 342 341 343
Andre driftskostnader 300 330 314 235 235 255 267 246 235
Sum driftskostnader 683 728 646 583 585 629 609 586 579
Resultat før tap 1.074 875 951 808 731 827 805 861 924
Tap på utlån, garantier m.v. 29 -71 19 22 -48 -0 32 31 39
Resultat før skatt  1.045 946 932 785 779 827 773 830 885
Skattekostnad 159 206 210 179 164 166 103 174 156
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 37 38 46 10 87 37 33 19 26
Periodens resultat 923 778 768 617 702 698 703 675 755
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN