2. kvartal 2023

 • Resultat før skatt 1.045 millioner kroner (779 millioner)
 • Resultat 923 millioner kroner (702 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 15,1 prosent (12,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 19,1 prosent (18,8 prosent)
 • Vekst i utlån på 8,5 prosent (2,8 prosent) og på innskudd 13,5 prosent (8,6 prosent)
 • Utlån til privatmarkedet økte med 9,8 prosent i kvartalet (2,7 prosent), 9,2 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringsliv økte med 6,8 prosent (2,9 prosent) som var 4,0 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Innskudd fra privatmarked økte med 15,1 prosent (6,7 prosent), 13,3 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 12,9 prosent (8,2 prosent), 12,3 prosentpoeng høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 85 millioner kroner (77 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 18 millioner (minus 120 millioner)
 • Tap på utlån og garantier på 29 millioner kroner (netto inngang 48 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,21 kroner (3,20)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 112,81 kroner (102,91)

Første halvår 2023

 • Resultat før skatt 1.991 millioner kroner (1.606 millioner)
 • Resultat 1.701 millioner kroner (1.400 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,9 prosent (12,6 prosent)
 • Vekst i utlån 12,9 prosent (8,7 prosent) og innskudd 13,2 prosent (12,4 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 9,9 prosent (5,2 prosent) og i innskudd 14,9 prosent (11,3 prosent)
 • Vekst i utlån til personmarked var på 13,4 prosent (7,9 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten 10,4 prosent (4,3 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var 11,0 prosent (9,0 prosent) siste 12 måneder, første halvår 9,7 prosent (7,6 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 70 prosent (70 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personmarked økte med 15,4 prosent (8,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 17,2 prosent (10,1 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 11,6 prosent (11,7 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 14,2 prosent (5,2 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 209 millioner kroner (139 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 79 millioner (minus 7 millioner)
 • Tap på utlån og garantier netto inngang på 42 millioner kroner (netto inngang 48 millioner), -0,04 prosent (-0,05 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 7,82 kroner (6,39)
© SpareBank 1 SMN