Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2022 til 31. des 2023

Kurs-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

Omsetningsstatistikk

1. des 2022 til 31. des 2023

Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 12.971.224 8,99 %
Sparebankstiftelsen SMN 5.463.847 3,79 %
KLP 4.222.118 2,93 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.870.618 2,68 %
State Street Bank and Trust Comp  3.421.466 2,37 %
Pareto Invest Norge AS 2.938.362 2,04 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.743.094 1,90 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.651.780 1,84 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.375.940 1,65 %
The Northern Trust Comp 2.232.500 1,55 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.201.532 1,53 %
VPF Holberg Norge 2.150.000 1,49 %
State Street Bank and Trust Comp  2.143.675 1,49 %
VPF Odin Norge 2.016.474 1,40 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,40 %
J. P. Morgan SE  1.870.630 1,30 %
VPF Nordea Norge  1.847.635 1,28 %
RBC Investor Services Trust 1.786.001 1,24 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.550.642 1,08 %
MP Pensjon PK 1.352.771 0,94 %
Sum 20 største eiere 61.824.755 42,87 %
Øvrige eiere 82.390.835 57,13 %
Utstedte egenkapitalbevis 144.215.590 100 %
Eksporter til Excel

 

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN