Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2021 til 30. juni 2023

 Kurs-NOK

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2022)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2022)

Eksporter til Excel

Omsetningsstatistikk

1. juni 2022 til 30. juni 2023

 Volum-NOK

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000
Eksporter til Excel

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre 12.971.224 8,99 %
Sparebankstiftelsen SMN 4.727.532 3,28 %
KLP 3.549.217 2,46 %
State Street Bank and Trust Comp  3.343.153 2,32 %
Pareto Aksje Norge VPF 3.236.418 2,24 %
VPF Odin Norge 2.969.542 2,06 %
Pareto Invest Norge AS 2.938.362 2,04 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.651.321 1,84 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.577.652 1,79 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.562.032 1,78 %
State Street Bank and Trust Comp  2.472.743 1,71 %
VPF Nordea Norge  2.203.686 1,53 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.096.940 1,45 %
VPF Holberg Norge 2.050.000 1,42 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,40 %
RBC Investor Services Trust 1.996.924 1,38 %
J. P. Morgan SE  1.752.526 1,22 %
The Northern Trust Comp 1.682.614 1,17 %
MP Pensjon PK 1.352.771 0,94 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.290.934 0,90 %
Sum 20 største eiere 60.440.037 41,91 %
Øvrige eiere 83.775.553 58,09 %
Utstedte egenkapitalbevis 144.215.590 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk
SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN