1. kvartal 2023

 • Resultat 778 millioner kroner (698 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,0 prosent (12,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,2 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,3 prosent (2,4 prosent) og på innskudd 1,2 prosent (vekst 2,5 prosent)
 • Vekst utlån siste 12 måneder 7,0 prosent (7,9 prosent) og på innskudd 8,3 prosent (11,4 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 0,7 prosent i kvartalet (1,6 prosent), i fjerde kvartal 2022 var veksten 1,0 prosent. Utlån til næringslivet økte med 2,5 prosent (4,0 prosent) mot 1,4 prosent i fjerde kvartal 2022
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,3 prosent (2,2 prosent), mot 1,4 prosent i fjerde kvartal 2022. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,2 prosent (2,6 prosent), veksten i fjerde kvartal 2022 var 1,4 prosent
 • Netto resultat eierinteresser på 125 millioner kroner (62 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 97 millioner kroner (gevinst 113 millioner)
 • Netto inngang på tap på utlån og garantier 71 millioner kroner (0 millioner), - 0,13 prosent av brutto utlån (0 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,51 kroner (3,20). Bokført verdi per egenkapitalbevis 105,63 kroner (99,55)
 • I første kvartal 2023 er regnskapet belastet med 51 millioner kroner som følge av underslaget banken ble utsatt for i januar 2023 
© SpareBank 1 SMN