Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
             
      Provisjonsinntekter      
77 20 18 Garantiprovisjon 18 20 77
- - - Meglerprovisjon 64 61 267
44 10 11 Provisjon spareprodukter 11 10 44
256 84 57 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 57 84 256
16 4 3 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 3 4 16
475 103 113 Betalingsformidling 112 102 471
236 57 61 Provisjon fra forsikringstjenester 61 57 236
88 21 18 Andre provisjonsinntekter 16 19 80
1.192 299 281 Sum provisjonsinntekter 341 358 1.446
             
      Provisjonskostnader      
80 18 23 Betalingsformidling 24 18 80
11 2 3 Andre provisjonskostnader 26 24 105
90 20 26 Sum provisjonskostnader 50 42 186
             
      Andre driftsinntekter      
30 13 9 Driftsinntekter fast eiendom 10 13 32
 -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 42 33 151
 -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 188 156 564
25 3 7 Andre driftsinntekter 10 5 34
55 17 16 Sum andre driftsinntekter 249 206 781
1.156 296 271 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 541 522 2.042
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN