Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.23 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 921 -93 - 828
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 7 -3 39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -1 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 0 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.106 -87 -3 1.015
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 999 -109 -3 887
Annen gjeld - avsetninger 67 17 - 83
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 5 - 45
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 - 13 -149 1 137
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31  6 -4  32
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 - 11 -  116
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 - 18 - 153 1.286
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 - 10 -153 1.185
Annen gjeld - avsetninger 79 -7 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -1 - 30
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -98 -278 921
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 10 -5 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -68 -284 1.106
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -65 -284 999
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.23 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.23
Utlån til amortisert kost Næringsliv 976 -91 - 885
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 9 -3 69
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -1 - 146
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 2 0 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.188 -83 -3 1.101
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.081 -105 -3 973
Annen gjeld - avsetninger 67 17 - 83
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 40 5 - 45
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 - 12 -149 1.182
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49  7 -4 51
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 - 11 - 116
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -17 -153 1.351
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 - 8 -153 1.249
Annen gjeld - avsetninger 79 -7 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -1 - 30
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -88 -280 976
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 19 -5 63
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 19 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 1 - 2
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -48 -285 1.188
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -45 -285 1.081
Annen gjeld - avsetninger 79 -12 - 67
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 9 - 40
Eksporter til Excel

 

 
  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 46 93 42 181 39 82 36 156 39 82 36 156
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 15 -15 -0 - 18 -18 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -2 2 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -5 5 - -0 -6 6 -
Netto ny måling av tap  -21 18 5 2 -16 12 0 -4 -24 20 7 4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 8 2 1 11 5 4 1 10 17 24 4 45
Utlån som har blitt fraregnet -6 -9 -3 -18 -3 -8 -2 -13 -12 -24 -3 -39
Endring som skyldes endrede forutsetninger 6 7 -4 9 -0 2 -2 0 9 13 -2 20
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -3 -3 - - -4 -4 - - -5 -5
Utgående balanse 51 89 43 182 38 74 34 146 46 93 42 181
Næringsliv                        
Inngående balanse 138 298 421 858 84 268 871 1.223 84 268 871 1.223
Overført til (fra) trinn 1  28 -27 -0 - 20 -20 -0 - 75 -74 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 14 -10 - -2 2 - - -5 97 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -2 3 - -1 -3 4 - -1 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -31 -56 -20 -107 38 19 -12 45 -67 -35 -66 -168
Nye utstedte eller kjøpte utlån 18 1 - 19 25 8 2 35 49 34 4 87
Utlån som har blitt fraregnet -13 -15 -3 -32 -6 -10 -15 -31 -33 -31 -24 -88
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 7 5 0 12 -55 -6 6 -54 37 41 4 83
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - -149 -149 - - -278 -278
Utgående balanse 141 218 391 750 104 258 708 1.069 138 298 421 858
Total balanseført tapsavsetning  192 306 434 932 142 332 741 1.215 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel

 

             
  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 55 107 47 209 45 89 40 174 45 89 40 174
Overført til (fra) trinn 1  21 -21 -0 - 16 -16 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 -0 - -2 2 -0 - -3 3 -1 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -6 6 - -0 -5 5 - -0 -7 7 -
Netto ny måling av tap  -21 -21 -6 7 -16 15 1 -1 -24 25 8 9
Nye utstedte eller kjøpte utlån 10 2 1 13 7 5 1 12 22 30 4 56
Utlån som har blitt fraregnet -6 -10 -3 -19 -4 -8 -2 -14 -13 -26 -4 -43
Endring som skyldes endrede forutsetninger 5 5 -4 6 -1 2 -3 -2 8 13 -3 18
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -3 -3 - - -4 -4 - - -5 -5
Utgående balanse 60 103 49 212 45 82 38 165 55 107 47 209
Næringsliv                        
Inngående balanse 151 311 450 912 94 278 896 1.268 94 278 896 1.268
Overført til (fra) trinn 1  29 -28 -0 - 21 -21 -0 - 77 -76 -1 -
Overført til (fra) trinn 2 -5 15 -10 - -2 2 -0 - -7 99 -92 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -3 4 - -1 -3 4 - -2 -3 4 -
Netto ny måling av tap  -29 -53 -19 -101 39 20 -11 48 -68 -30 -47 -145
Nye utstedte eller kjøpte utlån 2 0 1 3 27 8 2 37 55 35 5 95
Utlån som har blitt fraregnet -14 -16 -3 -33 -6 -11 -16 -33 -34 -33 -26 -93
Endring som skyldes endrede forutsetninger 7 4 -6 5 -55 -7 6 -56 35 40 -8 67
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - -149 -149 - - -280 -280
Utgående balanse 158 231 417 806 115 268 732 1.115 151 311 450 912
Total balanseført tapsavsetning  219 334 465 1.018 160 350 770 1.279 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel
Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter
  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 24 34 9 67 19 55 5 79 19 55 5 79
Overført til (fra) trinn 1  1 -1 -0 - 1 -1 -0 - 16 -16 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -0 0 -0 - -0 0 -0 - -1 1 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -0 0 - -0 -0 0 - -0 -0 1 -
Netto ny måling av tap  -4 11 4 12 2 -5 0 -2 -16 -3 3 -15
Nye utstedte eller kjøpte utlån - - - - 5 1 0 6 12 6 0 18
Utlån som har blitt fraregnet -1 -3 -0 -4 -1 -5 -0 -6 -4 -12 -0 -16
Endring som skyldes endrede forutsetninger 2 -4 -0 -2 -5 -1 0 -5 -3 3 0 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 31 39 13 83 21 45 5 71 24 34 9 67
Herav                        
Privatmarked       3       3        1
Næringsliv       81       68        66
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån    
  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Morbank (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 33 18 54 2 31 8 41 4 38 18 60
Fiske og fangst 13 8 - 21 9 10 0 19 11 12 0 23
Havbruk 2 1 1 4 1 0 1 2 3 1 1 5
Industri og bergverk 9 39 5 53 5 31 11 47 9 47 2 58
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 39 12 6 57 13 14 8 35 26 22 11 59
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 20 14 42 10 28 11 49 16 14 1 32
Sjøfart og offshore 12 20 0 32 22 109 409 539 19 117 184 320
Eiendomsdrift 1 3 12 16 24 45 30 99 34 55 28 117
Forretningsmessig tjenesteyting 44 86 195 324 14 14 221 249 13 24 177 214
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 15 37 158 210 7 8 18 33 9 11 16 36
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Lønnstakere 0 49 25 74 3 42 25 70 1 50 25 75
Sum avsetning til tap på utlån 146 306 434 887 111 332 741 1.185 144 391 463 999
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 45     45 30     30 40     40
Total balanseført tapsavsetning  192 306 434 932 142 332 741 1.215 184 391 463 1.039
Eksporter til Excel
       
  31.3.23 31.3.22 31.12.22
Konsern (mill.kr) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 35 19 58 3 32 9 44 5 40 19 64
Fiske og fangst 13 8 0 21 9 10 0 19 11 12 0 23
Havbruk 4 1 1 6 2 1 1 4 4 1 4 9
Industri og bergverk 13 43 11 67 8 34 16 57 11 50 8 70
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 43 15 12 69 16 16 11 44 30 25 16 71
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 21 15 46 12 28 19 59 17 15 2 34
Sjøfart og offshore 12 20 0 32 22 109 409 539 19 117 184 320
Eiendomsdrift 1 3 13 17 25 45 30 100 35 55 29 118
Forretningsmessig tjenesteyting 46 87 203 336 15 16 225 256 15 25 184 224
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 18 42 162 222 10 10 21 41 12 16 21 49
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Lønnstakere 8 61 30 99 8 49 29 86 8 61 29 99
Sum avsetning til tap på utlån 173 334 465 973 130 350 770 1.249 166 418 497 1.081
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 45     45 30     30 40     40
Total balanseført tapsavsetning  219 334 465 1.018 160 350 770 1.279 206 418 497 1.121
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN