Note 6 - Tap på utlån og garantier

  Januar - Mars      
  2023 2022 2022
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 6 -93 -87 -6 -13 -18 29 -97 -68
Mertap ved konstatering  5 7 11 1 18 19 7 38 45
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -2 -1 -2 -2 -3 -5 -7 -7 -14
Sum tap på utlån og garantier  9 -86 -77 -7 3 -4 29 -66 -37
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                  
Eksporter til Excel

 

  Januar - Mars      
  2023 2022 2022
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 8 -91 -83 -5 -12 -16 38 -86 -48
Mertap ved konstatering  5 9 14 2 20 22 13 45 58
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -2 -1 -2 -2 -3 -5 -7 -10 -17
Sum tap på utlån og garantier  11 -82 -71 -5 5 -0 44 -51 -7
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv                  
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN