Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank    
  30.9.15 30.9.14 31.12.14
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 149 35 184 161 108 268 134 90 224
- Individuelle nedskrivninger  15 10 25 21 64 85 18 45 63
Netto misligholdte utlån 134 25 160 139 44 183 116 45 162
Avsetningsgrad 10 % 28 % 13 % 13 % 59 % 32 % 13 % 50 % 28 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 16 422 438 14 180 194 15 193 208
- Individuelle nedskrivninger  9 148 157 7 78 85 7 95 101
Netto andre tapsutsatte engasjement 7 274 281 8 101 109 9 98 107
Avsetningsgrad 56 % 35 % 36 % 45 % 44 % 44 % 43 % 49 % 49 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal

 

Konsern    
  30.9.15 30.9.14 31.12.14
Misligholdte utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Brutto mislighold over 90 dager *) 169 50 218 186 152 338 156 114 270
- Individuelle nedskrivninger  18 12 30 25 67 92 21 47 67
Netto misligholdte utlån 151 38 188 161 85 246 135 67 202
Avsetningsgrad 10 % 25 % 14 % 13 % 44 % 27 % 13 % 41 % 25 %
Andre tapsutsatte engasjement                  
Tapsutatte engasjement (ikke misligholdt) 17 431 448 16 190 206 16 201 216
- Individuelle nedskrivninger  9 151 160 7 83 90 7 98 105
Netto andre tapsutsatte engasjement 8 281 288 9 107 116 9 103 112
Avsetningsgrad 55 % 35 % 36 % 42 % 44 % 44 % 43 % 49 % 48 %
*) Det foreligger ikke mislighold på lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank per tredje kvartal         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN