Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank        
  30.9.15 30.9.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 0 18 19 -1 21 20 -4 18 14
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger - 30 30 - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 6 51 57 9 18 27 10 41 51
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 4 1 5 10 6 16 12 16 28
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 4 1 5 11 1 12 12 -2 10
Sum tap på utlån og garantier  6 100 106 7 44 51 6 77 83

 

Konsern        
  30.9.15 30.9.14 31.12.14
Tap på utlån (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt Privat- marked Nærings- liv Totalt
Periodens endring i individuelle nedskrivninger 0 19 19 -4 13 9 -9 8 -1
+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 1 30 31 - - - - - -
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet 7 53 60 12 22 34 14 51 66
+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet 7 3 10 13 12 25 15 20 35
- Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v. 6 2 8 12 1 12 13 -2 11
Sum tap på utlån og garantier  10 102 112 10 45 55 8 81 89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN