Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.13 30.9.13 30.9.14 (mill. kr) 30.9.14 30.9.13 31.12.13
  592   449   461 Personalkostnader   735   701   923
  187   134   159 IT-kostnader   177   149   206
  24   17   15 Porto og verditransport   19   21   29
  38   27   31 Markedsføring   59   38   58
  53   36   29 Ordinære avskrivninger   80   85   118
  120   93   88 Driftskostnader faste eiendommer   68   73   118
  58   38   43 Kjøpte tjenester   51   46   71
  125   93   90 Øvrige driftskostnader   122   143   199
  1.197   886   916 Sum driftskostnader   1.310   1.256   1.722

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN