1. kvartal 2014

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 597 millioner kroner (390 millioner)
 • Overskudd første kvartal 500 millioner kroner (321 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 17,7 prosent (12,7 prosent)
 • Vekst i utlån 4,4 prosent (9,7 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 4,1 prosent (7,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 11,1 prosent (10,4 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,48 kroner (1,55)

Godt resultat i første kvartal 2014

Hovedtrekk:

 • Betydelig styrket kjernevirksomhet. Økt rentenetto både fra privat- og næringslivssegmentet.
 • Resultatøkning på 179 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2013 i stor grad som følge av urealisert gevinst knyttet til bankens aksjer i Nets Holding
 • Lave tap på utlån
 • Soliditet i tråd med konsernets kapitalplan, ren kjernekapital 11,1 prosent (10,4 prosent)
 • Reduserte utlån til næringslivskunder
© SpareBank 1 SMN