Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. april 2012 til 31. mars 2014

 Kursutv_4_2013_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. april 2012)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. april 2012)

Omsetningsstatistikk

1. april 2012 til 31. mars 2014

Omsetnings_4_2013_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall Andel
Odin Norge 4.042.430 3,11 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 3.499.298 2,70 %
Pareto Aksje Norge 3.372.208 2,60 %
Odin Norden 2.854.979 2,20 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
Frank Mohn AS 2.359.388 1,82 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.197.613 1,69 %
VPF Nordea Norge verdi 2.109.924 1,63 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.888.867 1,45 %
Stenshagen Invest 1.693.384 1,30 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.592.711 1,23 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.450.000 1,12 %
Pareto Aktiv 1.418.600 1,09 %
Forsvarets Personellservice 1.397.746 1,08 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.396.463 1,08 %
Odin Europa SMB 1.326.937 1,02 %
DNB Livsforsikring ASA 1.260.694 0,97 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.143.523 0,88 %
Sum for de 20 største eiere 43.765.006 33,71 %
Øvrige eiere 86.071.437 66,29 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN