2. kvartal 2014

1. halvår 2014

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner)
 • Resultat 963 millioner kroner (606 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,8 prosent (11,9 prosent)
 • Vekst i utlån 5,1 prosent (8,4 prosent) og innskudd 7,4 prosent (7,3 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 32 millioner kroner (38 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 11,4 prosent (10,3 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,77 kroner (2,99 kroner)

2. kvartal 2014

 • Resultat før skatt 568 millioner kroner (391 millioner)
 • Resultat 464 millioner kroner (285 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,0 prosent (11,1 prosent)
 • Tap på utlån 15 millioner kroner (21 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,29 kroner (1,43 kroner)
© SpareBank 1 SMN