Nøkkeltall fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 12,1% 14,5% 16,0% 17,7% 13,1% 16,3% 11,1% 12,7% 10,5%
Kostnadsprosent 51 % 43 % 43 % 42 % 48 % 43 % 51 % 50 % 58 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 90.339 86.500 85.221 79.380 80.317 79.856 78.992 76.441 74.959
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 120.196 116.240 114.576 111.574 112.052 110.250 108.984 106.846 104.925
Innskudd fra kunder 62.201 58.000 59.408 54.736 56.074 53.474 55.294 52.603 52.252
Forvaltningskapital 126.047 117.194 118.758 111.609 115.360 111.977 113.190 110.790 107.919
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 121.620 117.976 115.184 113.485 113.668 112.583 111.979 109.344 109.279
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  7,3 % 5,4 % 5,1 % 4,4 % 6,8 % 6,7 % 8,4 % 9,7 % 10,2 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  10,9 % 8,5 % 7,4 % 4,1 % 7,3 % 5,1 % 7,3 % 7,4 % 9,2 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,11 % 0,08 % 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,06 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,22 % 0,29 % 0,29 % 0,24 % 0,34 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0,36 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,21 % 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,15 % 0,14 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 11,2 % 11,5 % 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,3 % 10,4 % 10,0 %
Kjernekapitalprosent  13,0 % 13,4 % 13,3 % 12,9 % 13,0 % 12,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 %
Kapitaldekningsprosent  15,7 % 16,1 % 15,0 % 14,8 % 14,7 % 14,2 % 13,8 % 13,3 % 13,3 %
Kjernekapital 12.382 12.302 11.635 11.303 10.989 10.707 10.508 9.686 9.357
Netto ansvarlig kapital 14.937 14.826 13.164 12.893 12.417 12.053 11.894 10.971 10.943
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 58,50 59,25 54,25 53,75 55,00 45,70 46,50 46,90 34,80
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83
Bokført egenkapital per EKB, i kr 62,04 60,53 58,32 56,39 55,69 53,76 51,66 50,32 50,09
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 1,85 2,19 2,29 2,48 1,79 2,14 1,43 1,55 1,29
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 7,89 6,75 5,91 5,42 7,68 5,23 8,13 7,55 6,74
Pris / Bokført egenkapital 0,94 0,98 0,93 0,95 0,99 0,85 0,90 0,93 0,69
                   
 *)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN