3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

 • Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner)
 • Resultat 1.407 millioner kroner (1.038 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 16,1 prosent (13,3 prosent)
 • Vekst i utlån 5,4 prosent (6,7 prosent) og innskudd 8,5 prosent (5,1 prosent) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 55 millioner kroner (68 millioner)
 • Ren kjernekapitaldekning 11,5 prosent (10,7 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,97 kroner (5,13)

Regnskap for 3. kvartal 2014

 • Resultat før skatt 545 millioner kroner (501 millioner)
 • Resultat 443 millioner kroner (433 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 14,8 prosent (16,3 prosent)
 • Tap på utlån 24 millioner kroner (30 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,19 kroner (2,14)
© SpareBank 1 SMN