Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 16,0% 17,7% 13,1% 16,3% 11,1% 12,7% 10,5% 12,8% 10,7%
Kostnadsprosent 43 % 42 % 48 % 43 % 51 % 50 % 58 % 51 % 54 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 85.206 79.366 80.303 79.842 78.976 76.425 74.943 75.357 73.595
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 114.561 111.560 112.038 110.237 108.968 106.830 104.909 103.274 100.552
Innskudd fra kunder 59.408 54.736 56.074 53.423 55.294 52.603 52.252 50.836 51.504
Forvaltningskapital 118.758 111.609 115.360 111.977 113.190 110.790 107.919 110.605 107.780
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 115.184 113.485 113.668 112.583 111.979 109.344 109.279 109.227 103.422
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  5,1 % 4,4 % 6,8 % 6,7 % 8,4 % 9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  7,4 % 4,1 % 7,3 % 5,1 % 7,3 % 7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,05 % 0,06 % 0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,29 % 0,24 % 0,34 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,18 % 0,21 % 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 11,4 % 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,3 % 10,4 % 10,0 % 9,3 % 9,5 %
Kjernekapitalprosent  13,3 % 12,9 % 13,0 % 12,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 %
Kapitaldekningsprosent  15,0 % 14,8 % 14,7 % 14,2 % 13,8 % 13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 %
Kjernekapital 11.635 11.303 10.989 10.707 10.508 9.686 9.357 8.826 8.722
Netto ansvarlig kapital 13.164 12.893 12.417 12.053 11.894 10.971 10.943 9.891 9.900
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 54,25 53,75 55,00 45,70 46,50 46,90 34,80 37,00 32,10
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 124,21
Bokført egenkapital per EKB, i kr 58,32 56,39 55,69 53,76 51,66 50,32 50,09 49,00 47,97
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,29 2,48 1,79 2,18 1,43 1,55 1,29 1,54 1,22
Pris / Resultat per EKB (annualisert) 5,91 5,42 7,68 5,23 8,13 7,55 6,74 6,09 6,58
Pris / Bokført egenkapital 0,93 0,95 0,99 0,85 0,90 0,93 0,69 0,76 0,67
*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN