Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2012 til 30. juni 2014

 Kursutv_2_2014_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2012)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2012)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2012 til 31. juni 2014

 Omsetnings_2_2014_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
Verdipapirfond Odin Norge 4.042.430 3,11 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 3.576.856 2,75 %
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge 3.462.308 2,67 %
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi 2.899.724 2,23 %
Verdipapirfond Odin Norden 2.854.979 2,20 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.757.847 2,12 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
Wimoh Invest AS 2.359.388 1,82 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.913.767 1,47 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.887.323 1,45 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.500.000 1,16 %
Forsvarets Personellservice 1.491.146 1,15 %
Verdipapirfond Pareto Aktiv 1.413.900 1,09 %
DNB Livsforsikring ASA 1.314.507 1,01 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 1.161.289 0,89 %
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.124.723 0,87 %
Aksjefondet Handelsbanken Norge 1.100.000 0,85 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.077.331 0,83 %
Sum for de 20 største eiere 44.697.759 34,43 %
Øvrige eiere 85.138.684 65,57 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN