Nøkkeltall fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
Lønnsomhet                  
Egenkapitalavkastning per kvartal 17,7% 13,1% 16,3% 11,1% 12,7% 10,5% 12,8% 10,7% 13,0%
Kostnadsprosent 42 % 48 % 43 % 51 % 50 % 58 % 51 % 54 % 53 %
                   
Balansetall fra kvartalsregnskapene                  
Utlån til kunder (brutto) 79.366 80.303 79.842 78.976 76.425 74.943 75.357 73.595 71.681
Brutto utlån til kunder inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 111.560 112.038 110.237 108.968 106.830 104.909 103.274 100.552 97.387
Innskudd fra kunder 54.736 56.074 53.423 55.268 52.603 52.252 50.836 51.504 48.974
Forvaltningskapital 111.609 115.360 111.977 113.190 110.790 107.919 110.605 107.780 99.031
Kvartalets gjennomsnittlige forvaltningskapital 113.485 113.668 112.583 111.979 109.344 109.279 109.227 103.422 100.242
Utlånsvekst inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt siste 12 mnd  4,4 % 6,8 % 6,7 % 8,4 % 9,7 % 10,2 % 11,4 % 10,6 % 9,9 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd  4,1 % 7,3 % 5,1 % 7,3 % 7,4 % 9,2 % 10,5 % 12,0 % 14,2 %
                   
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt                  
Tapsprosent utlån, annualisert 0,06 % 0,12 % 0,11 % 0,08 % 0,06 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,04 %
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,24 % 0,34 % 0,35 % 0,38 % 0,36 % 0,36 % 0,39 % 0,34 % 0,33 %
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,21 % 0,14 % 0,19 % 0,13 % 0,15 % 0,14 % 0,16 % 0,20 % 0,19 %
                   
Soliditet                  
Ren kjernekapitaldekningsprosent 11,1 % 11,1 % 10,7 % 10,3 % 10,4 % 10,0 % 9,3 % 9,5 % 8,8 %
Kjernekapitalprosent  12,9 % 13,0 % 12,6 % 12,2 % 11,7 % 11,3 % 10,6 % 11,0 % 10,3 %
Kapitaldekningsprosent  14,8 % 14,7 % 14,2 % 13,8 % 13,3 % 13,3 % 11,9 % 12,4 % 11,8 %
Kjernekapital 11.303 10.989 10.707 10.508 9.686 9.357 8.826 8.722 7.902
Netto ansvarlig kapital 12.893 12.417 12.053 11.894 10.971 10.943 9.891 9.900 9.008
                   
Egenkapitalbevis (EKB)*                  
Børskurs ved utgangen av kvartalet 53,75 55,00 45,70 46,50 46,90 34,80 37,00 32,10 36,60
Antall utstedte bevis (i mill.) 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 124,21 124,21
Bokført egenkapital per EKB, i kr 56,39 55,69 53,76 51,66 50,32 50,09 49,00 47,97 46,82
Resultat per EKB, majoritetsandel, i kr per kvartal 2,48 1,79 2,18 1,43 1,55 1,29 1,54 1,22 1,41
Pris / Resultat per EKB 5,42 7,68 5,23 8,13 7,55 6,74 6,09 6,58 6,49
Pris / Bokført egenkapital 0,95 0,99 0,85 0,90 0,93 0,69 0,76 0,67 0,78

 

*)Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner.

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN