Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. okt 2012 til 30. sep 2014

 

Kursutv_3_2014_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2012)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2012)

 

Omsetningsstatistikk

1. okt 2012 til 30. sep 2014

Omsetnings_3_2014_no

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall    Andel 
Verdipapirfond Odin Norge 4.042.430   3,11 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391   3,05 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 3.522.096   2,71 %
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge 3.477.008   2,68 %
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi 3.103.939   2,39 %
Verdipapirfond Odin Norden 2.854.979   2,20 %
Vind LV AS 2.736.435   2,11 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.654.032   2,04 %
Wimoh Invest AS 2.359.388   1,82 %
MP Pensjon PK 2.058.415   1,59 %
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 1.934.667   1,49 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.896.553   1,46 %
Verdipapirfondet Fondsfinans Spar 1.750.000   1,35 %
Forsvarets Personellservice 1.491.146   1,15 %
Verdipapirfond Pareto Aktiv 1.392.125   1,07 %
DNB Livsforsikring AS 1.369.046   1,05 %
Verdipapirfondet Nordea Kapital 1.210.089   0,93 %
Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.110.223   0,86 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 1.103.636   0,85 %
Aksjefondet Handelsbanken Norge 1.100.000   0,85 %
Sum for de 20 største eiere 45.131.598   34,76 %
Øvrige eiere 84.704.845   65,24 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443   100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN