Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2013 til 31. des 2014

Kursutv_4_2014_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2013)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. jan 2013)

 

Omsetningsstatistikk

1. jan 2013 til 31. des 2014

 

 Omsetnings_4_2014_NO2

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.309.928 3,32 %
Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN 3.965.391 3,05 %
Odin Norge 3.823.131 2,94 %
VPF Nordea Norge Verdi 3.538.004 2,72 %
Pareto Aksje Norge 3.302.488 2,54 %
The Bank of New York Mellon (nominee) 3.118.007 2,40 %
Odin Norden 2.854.979 2,20 %
Vind LV AS 2.736.435 2,11 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.609.428 2,01 %
Wimoh Invest AS 2.359.388 1,82 %
MP Pensjon PK 2.058.415 1,59 %
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 2.003.167 1,54 %
Forsvarets Personellservice 1.491.146 1,15 %
DNB Livsforsikring ASA 1.472.982 1,13 %
Pareto Aktiv 1.412.325 1,09 %
Pareto AS 1.330.202 1,02 %
VPF Nordea Kapital 1.222.189 0,94 %
Danske Invest Norske Aksjer Instit. I 1.110.223 0,86 %
Fondsfinans Spar 1.075.000 0,83 %
Verdipapirfondet Handelsbanken 1.050.000 0,81 %
Sum for de 20 største eiere 46.842.828 36,08 %
Øvrige eiere 82.993.615 63,92 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk 

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at opp til halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at opp til halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN