Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.13 30.6.13 30.6.14 (mill. kr) 30.6.14 30.6.13 31.12.13
  592   310   313 Personalkostnader   500   477   923
  187   93   106 IT-kostnader   119   103   206
  24   11   10 Porto og verditransport   13   14   29
  38   18   21 Markedsføring   40   26   58
  53   25   19 Ordinære avskrivninger   55   57   118
  120   62   58 Driftskostnader faste eiendommer   45   49   118
  58   24   25 Kjøpte tjenester   31   31   71
  125   57   58 Andre driftskostnader   82   94   199
  1.197   601   611 Sum driftskostnader   884   850   1.722

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN