Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.13 31.3.13 31.3.14 (mill. kr) 31.3.14 31.3.13 31.12.13
  592   157   161 Personalkostnader   254   240   923
  187   44   55 IT-kostnader   61   50   206
  24   6   6 Porto og verditransport   7   7   29
  38   9   8 Markedsføring   12   11   58
  53   13   9 Ordinære avskrivninger   26   30   118
  120   31   29 Driftskostnader faste eiendommer   22   24   118
  58   9   9 Kjøpte tjenester   12   11   71
  125   25   28 Andre driftskostnader   48   41   199
  1.197   295   305 Sum driftskostnader   441   414   1.722

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN