Note 13 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022
87 131 304 404 IT-kostnader 461 355 146 100
2 3 11 12 Porto og verditransport 15 14 3 3
18 15 59 71 Markedsføring 93 86 21 24
20 31 77 111 Avskrivninger 153 117 47 33
10 13 46 50 Driftskostnader faste eiendommer 57 55 11 9
69 68 188 222 Kjøpte tjenester 254 217 75 75
55 75 156 251 Øvrige driftskostnader 294 195 87 71
261 336 841 1.121 Sum driftskostnader  1.326 1.038 390 314
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN