Note 12 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022
                 
        Provisjonsinntekter        
27 18 77 68 Garantiprovisjon 68 77 18 27
- - - - Meglerprovisjon 265 267 58 62
12 12 44 47 Provisjon spareprodukter 47 44 12 12
32 19 256 155 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 155 256 19 32
4 4 16 15 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 15 16 4 4
129 139 475 496 Betalingsformidling 493 471 138 128
60 61 236 253 Provisjon fra forsikringstjenester 253 236 61 60
18 19 88 83 Andre provisjonsinntekter 74 80 16 15
282 272 1.192 1.117 Sum provisjonsinntekter 1.370 1.446 325 340
                 
        Provisjonskostnader        
22 22 80 102 Betalingsformidling 102 80 22 22
3 3 11 12 Andre provisjonskostnader 96 105 18 23
25 25 90 114 Sum provisjonskostnader 199 186 40 45
                 
        Andre driftsinntekter        
8 11 30 38 Driftsinntekter fast eiendom 41 32 12 10
 -   -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 166 151 40 32
 -   -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 661 564 152 127
10 6 25 34 Andre driftsinntekter 45 34 9 9
19 17 55 73 Sum andre driftsinntekter 913 781 213 178
276 263 1.156 1.076 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.084 2.042 498 473
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN