Note 7 - Tap på utlån og garantier

  Januar - Desember 4. kvartal
  2023 2022 2023 2022
Morbank (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 4 -59 -55 29 -97 -68 -8 -33 -41 26 -30 -4
Mertap ved konstatering  11 146 157 7 38 45 0 135 135 3 12 15
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -21 -153 -174 -7 -7 -14 5 -126 -121 -2 -0 -3
Sum tap på utlån og garantier  -6 -66 -72 29 -66 -37 -2 -25 -27 27 -19 8
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

 

  Januar - Desember 4. kvartal
  2023 2022 2023 2022
Konsern (mill. kr) PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt PM*) NL*) Totalt
Periodens endring i tapsavsetninger 1 -7 -6 38 -86 -48 -14 11 -4 29 -22 7
Mertap ved konstatering  47 168 215 13 45 58 1 144 145 4 13 17
Inngang på tidligere konstaterte utlån, garantier m.v. -40 -155 -195 -7 -10 -17 5 -126 -121 -2 -3 -6
Sum tap på utlån og garantier  8 6 14 44 -51 -7 -8 28 20 31 -12 19
*) PM = Privatmarked, NL = Næringsliv
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN