Note 13 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022 2022
304 71 89 217 273 IT-kostnader 315 255 103 84 355
11 3 3 9 9 Porto og verditransport 11 11 4 3 14
59 12 19 41 56 Markedsføring 72 62 24 18 86
77 19 33 57 80 Avskrivninger 106 83 43 26 117
46 11 12 36 37 Driftskostnader faste eiendommer 46 46 15 17 55
188 40 57 120 155 Kjøpte tjenester 180 143 65 48 217
156 34 42 101 176 Øvrige driftskostnader 207 124 52 39 195
841 190 255 580 784 Sum driftskostnader  936 724 306 235 1.038
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN