Note 12 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022 2022
                     
          Provisjonsinntekter          
77 19 17 50 50 Garantiprovisjon 50 50 17 19 77
- - - - - Meglerprovisjon 207 205 66 66 267
44 11 11 32 35 Provisjon spareprodukter 35 32 11 11 44
256 63 25 224 136 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 136 224 25 63 256
16 4 4 12 11 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 11 12 4 4 16
475 129 127 346 358 Betalingsformidling 355 343 126 128 471
236 60 67 176 192 Provisjon fra forsikringstjenester 192 176 67 60 236
88 22 21 70 64 Andre provisjonsinntekter 58 64 19 20 80
1.192 307 273 909 845 Sum provisjonsinntekter 1.044 1.106 336 370 1.446
                     
          Provisjonskostnader          
80 22 31 58 80 Betalingsformidling 80 59 31 22 80
11 3 3 8 9 Andre provisjonskostnader 79 82 26 30 105
90 25 34 66 88 Sum provisjonskostnader 159 140 58 52 186
                     
          Andre driftsinntekter          
30 8 9 22 27 Driftsinntekter fast eiendom 29 22 10 9 32
 -   -   -   -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 126 119 44 39 151
 -   -   -   -   -  Regnskapsførerhonorarer 509 437 138 115 564
25 9 11 15 28 Andre driftsinntekter 37 25 14 11 34
55 17 21 36 55 Sum andre driftsinntekter 700 603 206 173 781
1.156 298 259 880 813 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 1.586 1.568 484 491 2.042
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN