Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.3.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -13 -149 1.137
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 6 -4 32
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 -11 - 116
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -18 -153 1.286
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -10 -153 1.185
Annen gjeld - avsetninger 79 -7 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -1 - 30
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.3.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 57 -5 1.429
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 7 -10 32
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -15 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 49 -14 1.594
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 49 -14 1.481
Annen gjeld - avsetninger 81 0 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring
avsetning
for tap
Endring
som skyldes
konstatering
31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 38 -117 1.298
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 8 -12 31
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 27 -129 1.458
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 30 -129 1.348
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring
som skyldes
konstatering
31.3.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -12 -149 1.182
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 7 -4 51
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 -11 - 116
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -17 -153 1.351
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -8 -153 1.249
Annen gjeld - avsetninger 79 -7 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -1 - 30
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.3.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421  57 -6 1.472
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62  8 -10 61
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 - 15 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 51 -15 1.665
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517  51 -15 1.553
Annen gjeld - avsetninger 81 0 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 50 -128 1.343
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 -1 -12 49
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 30 -140 1.520
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 33 -140 1.410
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på utlån      
  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 39 82 36 156 35 97 47 180 35 97 47 180
Overført til (fra) trinn 1  15 -15 -0 - 16 -16 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -3 3 - -1 -6 7 -
Netto ny måling av tap  -16 12 0 -4 -15 17 -11 -10 -22 24 -3 -1
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 4 1 10 5 2 0 8 19 17 1 37
Utlån som har blitt fraregnet -3 -8 -2 -13 -4 -11 -1 -15 -12 -32 -4 -48
Endring som skyldes endrede forutsetninger -0 2 -2 0 1 3 - 4 1 -0 - 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -4 -4 - - -5 -5 - - -12 -12
Utgående balanse 38 74 34 146 37 91 34 162 39 82 36 156
Næringsliv                        
Inngående balanse 84 268 871 1.223 88 387 823 1.299 88 387 823 1.299
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 7 -7 -0 - 15 -15 - -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 - - -2 2 - - -5 5 - -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -3 4 - -2 -78 81 - -2 -26 28 -
Netto ny måling av tap  38 19 -12 45 -9 13 50 54 -26 26 38 39
Nye utstedte eller kjøpte utlån 25 8 2 35 13 1 4 18 32 21 100 153
Utlån som har blitt fraregnet -6 -10 -15 -31 -5 -9 -1 -15 -20 -145 -1 -166
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -55 -6 6 -54 1 4 0 6 1 14 - 15
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -149 -149 - - -10 -10 - - -117 -117
Utgående balanse 104 258 708 1.069 91 312 948 1.351 84 268 871 1.223
Total balanseført tapsavsetning  142 332 741 1.215 128 403 981 1.512 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

             
  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 45 89 40 174 42 107 58 207 42 107 58 207
Overført til (fra) trinn 1  16 -16 -0 - 17 -17 -0 - 22 -22 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -1 1 -0 - -2 3 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -5 5 - -1 -7 8 -
Netto ny måling av tap  -16 15 1 -1 -16 19 -9 -6 -23 26 -1 2
Nye utstedte eller kjøpte utlån 7 5 1 12 6 3 2 11 22 20 1 43
Utlån som har blitt fraregnet -4 -8 -2 -14 -4 -12 -3 -19 -14 -37 -9 -60
Endring som skyldes endrede forutsetninger -1 2 -3 -2 1 2 -1 2 -0 -2 -4 -5
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -4 -4 - - -5 -5 - - -12 -12
Utgående balanse 45 82 38 165 43 99 48 190 45 89 40 174
Næringsliv                        
Inngående balanse 94 278 896 1.268 98 399 845 1.342 98 399 845 1.342
Overført til (fra) trinn 1  21 -21 -0 - 8 -8 0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -2 2 - - -7 7 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -3 4 - -2 -79 82 - -2 -27 29 -
Netto ny måling av tap  39 20 -11 48 -10 14 53 57 -29 31 42 44
Nye utstedte eller kjøpte utlån 27 8 2 37 15 1 4 20 35 23 112 169
Utlån som har blitt fraregnet -6 -11 -16 -33 -5 -10 -2 -16 -21 -146 -2 -169
Endring som skyldes endrede forutsetninger -55 -7 6 -56 0 3 -1 2 -2 12 -2 9
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -149 -149 - - -10 -10 - - -128 -128
Utgående balanse 115 268 732 1.115 101 322 971 1.394 94 278 896 1.268
Total balanseført tapsavsetning  160 350 770 1.279 145 421 1.019 1.584 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter    
       
  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 19 55 5 79 27 50 4 81 27 50 4 81
Overført til (fra) trinn 1  1 -1 -0 - 3 -3 -0 - 6 -6 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -0 0 -0 - -6 6 - - -7 7 - -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -0 0 - -0 -1 1 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  2 -5 0 -2 -6 6 -1 -1 -9 4 0 -4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 1 0 6 3 1 0 4 7 4 0 11
Utlån som har blitt fraregnet -1 -5 -0 -6 -1 -2 -0 -3 -6 -5 -0 -11
Endring som skyldes endrede forutsetninger -5 -1 0 -5 0 1 - 1 0 2 - 2
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 21 45 5 71 20 57 4 81 19 55 5 79
Herav                        
Privatmarked       3       3        2
Næringsliv       68       79        76
Eksporter til Excel

 

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån    
  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 31 8 41 2 23 2 27 2 31 6 39
Fiske og fangst 9 10 0 19 8 2 0 10 6 7 0 13
Havbruk 1 0 1 2 4 0 0 4 1 0 0 2
Industri og bergverk 5 31 11 47 7 20 9 36 5 36 15 56
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 14 8 35 11 12 37 60 13 16 14 43
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 28 11 49 9 26 16 51 8 28 11 46
Sjøfart og offshore 22 109 409 539 14 190 657 862 14 118 555 687
Eiendomsdrift 24 45 30 99 20 49 34 102 20 50 36 105
Forretningsmessig tjenesteyting 14 14 221 249 12 12 194 218 13 12 222 247
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7 8 18 33 8 10 1 19 7 6 17 30
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 - 0
Lønnstakere 3 42 25 70 2 58 31 91 2 47 30 79
Sum avsetning til tap på utlån 111 332 741 1.185 97 403 981 1.481 91 350 907 1.348
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 30     30 31     31 31     31
Total balanseført tapsavsetning  142 332 741 1.215 128 403 981 1.512 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

       
  31.3.22 31.3.21 31.12.21
Konsern (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 3 32 9 44 3 25 3 31 3 33 7 42
Fiske og fangst 9 10 0 19 8 2 0 10 6 7 0 13
Havbruk 2 1 1 4 4 1 0 5 1 1 1 3
Industri og bergverk 8 34 16 57 9 23 14 45 7 38 21 66
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 16 16 11 44 13 14 41 68 16 19 18 53
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 28 19 59 11 26 18 55 9 28 16 53
Sjøfart og offshore 22 109 409 539 14 190 657 862 14 118 555 687
Eiendomsdrift 25 45 30 100 20 49 34 103 20 50 36 106
Forretningsmessig tjenesteyting 15 16 225 256 13 13 198 224 14 14 227 255
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 10 21 41 10 11 11 32 8 7 22 37
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 0 - 0 0 - 0 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 1 1 - 1 0 0 - 0
Lønnstakere 8 49 29 86 7 65 44 116 7 53 34 95
Sum avsetning til tap på utlån 130 350 770 1.249 113 421 1.019 1.553 107 367 936 1.410
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 30     30 31     31 31     31
Total balanseført tapsavsetning  160 350 770 1.279 145 421 1.019 1.584 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN