Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. mars 2020 til 31. mars 2022

 Kursutv-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. jan 2019)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MIN 1. jan 2019)

Omsetningsstatistikk

1. april 2021 til 31. mars 2021

Volum-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
Pareto Aksje Norge VPF 2.944.317 2,27 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.903.934 2,24 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 2.688.906 2,07 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.645.271 2,04 %
VPF Odin Norge 2.574.707 1,98 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London (nominee) 2.501.610 1,93 %
State Street Bank and Trust Comp (nominee) 2.424.197 1,87 %
The Bank of New York Mellon SA/NV 2.327.086 1,79 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 2.123.568 1,64 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
Pareto Invest AS 1.957.702 1,51 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.734.867 1,34 %
VPF Nordea Norge  1.729.650 1,33 %
J. P. Morgan SE 1.649.031 1,27 %
J. P. Morgan Securities plc 1.428.694 1,10 %
KLP 1.380.331 1,06 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
RBC Investor Services Trust 1.308.197 1,01 %
J. P. Morgan SE 1.229.700 0,95 %
Sum 20 største eiere 42.884.376 33,03 %
Øvrige eiere 86.952.067 66,97 %
     
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100 %
Eksporter til Excel

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN