Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020
Renteinntekter 1.521 1.281 1.158 1.047 973 958 939 945 972
Rentekostnader 710 480 400 324 266 260 271 258 277
Netto renteinntekter 811 801 758 723 707 698 668 688 695
Provisjonsinntekter 369 377 357 404 405 400 374 393 399
Provisjonskostnader 60 54 50 55 54 48 51 54 50
Andre driftsinntekter 230 421 331 322 272 395 468 399 277
Netto provisjons- og andre inntekter 540 745 637 671 623 748 790 738 625
Utbytte 8 4 2 1 1 17 4 27 2
Netto resultat fra eierinteresser 109 77 62 186 179 212 128 117 170
Netto resultat fra finansielle instrumenter 31 -36 172 32 68 42 158 53 32
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 148 44 235 219 248 270 289 197 205
Sum inntekter 1.499 1.590 1.630 1.613 1.578 1.716 1.748 1.622 1.525
Personalkostnader 417 490 476 463 423 465 531 553 415
Andre driftskostnader 271 268 286 302 275 269 265 271 261
Sum driftskostnader 688 758 762 765 698 735 796 824 675
Resultat før tap 810 832 868 848 880 981 952 798 850
Tap på utlån, garantier m.v. 22 -48 -0 32 31 39 59 242 231
Resultat før skatt  788 880 868 816 849 942 893 556 619
Skattekostnad 172 178 169 112 175 191 131 105 102
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 0 -1 -0 1 4 6 -0 2
Periodens resultat 617 702 698 703 675 755 768 450 519
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN