2. kvartal 2022

 • Resultat før skatt 880 millioner kroner (942 millioner)
 • Resultat 702 millioner kroner (755 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,9 prosent (14,3 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,8 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 2,8 prosent (2,0 prosent) og på innskudd 8,6 prosent (7,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 2,7 prosent i kvartalet (2,2 prosent), 1,1 prosentpoeng høyere vekst enn i første kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,9 prosent (1,5 prosent) som var 1,1 prosentpoeng lavere enn i første kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 6,6 prosent (6,9 prosent), 4,4 prosent høyere vekst enn i første kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 9,9 prosent (8,0 prosent), 7,3 prosent høyere enn i første kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 77 millioner kroner (212 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) minus 32 millioner (59 millioner)
 • Tap på utlån og garantier med netto inngang på 48 millioner kroner (tap 39 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (3,51).
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 102,91 kroner (100,18)

Første halvår 2022

 • Resultat før skatt 1.748 millioner kroner (1.836 millioner)
 • Resultat 1.400 millioner kroner (1.523 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,6 prosent (14,5 prosent)
 • Vekst i utlån 8,7 prosent (7,9 prosent) og innskudd 12,4 prosent (16,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten i utlån 5,2 prosent (3,4 prosent) og i innskudd 11,3 prosent (12,9 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 8,1 prosent (7,0 prosent) siste 12 måneder. I første halvår var veksten 4,3 prosent (3,1 prosent). Vekst i utlån til næringsliv var på 10,1 prosent (9,9 prosent) siste 12 måneder, første halvår 7,0 prosent (4,1 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 10,0 prosent (7,8 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 9,0 prosent (8,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 14,1 prosent (23,7 prosent) siste 12 måneder. I første halvår 12,8 prosent (15,9 prosent).
 • Netto resultat eierinteresser på 139 millioner kroner (340 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 141 millioner (220 millioner)
 • Tap på utlån og garantier netto inngang på 48 millioner kroner (tap 98 millioner), -0,10 prosent (0,11 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,39 kroner (6,90)
© SpareBank 1 SMN