Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. jan 2021 til 31. des 2022

Kursutv-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

Omsetningsstatistikk

1. des 2021 til 31. des 2022

Ming-NO

 

 

 

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

20 største eiere  Antall  Andel 
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
State Street Bank and Trust Comp  3.188.662 2,46 %
VPF Odin Norge 2.987.707 2,30 %
Pareto Aksje Norge VPF 2.903.393 2,24 %
Pareto Invest Norge AS 2.761.418 2,13 %
KLP 2.738.645 2,11 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London  2.555.343 1,97 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.540.860 1,96 %
State Street Bank and Trust Comp  2.335.792 1,80 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II. 2.310.642 1,78 %
VPF Alfred Berg Gamba 2.124.217 1,64 %
VPF Nordea Norge  2.025.266 1,56 %
Forsvarets personellservice 2.014.446 1,55 %
J. P. Morgan SE (nominee)   1.802.526 1,39 %
Spesialfondet Borea Utbytte 1.789.621 1,38 %
RBC Investor Services Trust 1.527.586 1,18 %
MP Pensjon PK 1.352.771 1,04 %
J. P. Morgan SE (nominee) 1.262.576 0,97 %
VPF Nordea Avkastning 1.185.237 0,91 %
VPF Holberg Norge 1.166.605 0,90 %
Sum 20 største eiere 44.538.704 34,30 %
Øvrige eiere 85.297.739 65,70 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100%
Eksporter til Excel

 

 

 

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at omlag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. 

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN